м. Дніпропетровськ - (098)649-10-91
м. Васильків - (044)362-60-30
(067)245-79-79
(050)245-79-79
Виїзд нашого фахівця в будь-який
регіон України.
 
Архитектурное проектирование

ПОГОДЖЕННЯ, ЕКСПЕРТИЗА І ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

ПП "ПЦБ-ПРОЕКТ" виконує комплексне проектування проектної документації.

Коли проектна документація готова, необхідно її погодити в державних органах для одержання всієї необхідної дозвільної документації до початку проведення будівельних робіт.

Частини, що затверджуються ("ЕП" - Ескізний проект, "П" - проект, "РП" - робочий проект) погоджується з місцевими органами містобудування і архітектури відповідно до місцевих правил забудови щодо архітектурно-планувальних рішень, розміщення, раціонального використання відведеної території, відповідності передбачених рішень вимогам архітектурно-планувального завдання, містобудівної документації.

За наявності особливих умов розміщення об’єкта (історичні зони міст, зсувонебезпечні території та ін.), необхідно, за вказівкою органів містобудування і архітектури (в АПЗ), погодити проектну документацію з відповідними організаціями.

Проектувальник відповідає за якість проектних рішень і дотримання вимог нормативних документів відповідно до чинного законодавства.

За передачу у виробництво проектної документації, що не відповідає обов’язковим вимогам нормативних документів, Замовник несе відповідальність відповідно до чинного законодавства.

З органами містобудування і архітектури необхідне погодження у випадку:

  • зміни колірного рішення фасадів будинків;
  • зміни архітектурних рішень, що впливають на раніше сформований характер навколишньої забудови;
  • зміни конструкторських рішень, які можуть викликати небезпечні ситуації в майбутньому.

Проектна документація на всіх стадіях не підлягає обов’язковому погодженню з підрядником, якщо це не передбачено завданням на проектування.

Окремі проекти будівництва, залежно від їх складу і обсягу, відповідно до чинного законодавства, можуть не підлягати комплексній державній експертизі. Перелік об’єктів, затвердження проектів яких не вимагає висновку комплексної державної експертизи, визначається Держбудом України.

Організації (служби, підрозділи), що виконували експертизу або погодження тих або інших етапів проектування "ЕП", "П", "РП", відповідають за висновки, на підставі яких інвестор (Замовник) приймає своє рішення про затвердження проектної документації.

Подання проектної документації ("ЕП", "П", "РП") на погодження, експертизу і затвердження є обов’язком Замовника. Проектувальник, за потреби, бере участь у розгляді проектних рішень в експертних організаціях. За дорученням Замовника і за окрему плату, подання проектної документації на погодження і експертизу може взяти на себе проектувальник.

Проектна документація ("ЕП", "П", "РП") затверджується за наявності позитивного комплексного висновку державної експертизи.

Затвердження фіксується в офіційному документі у формі наказу (розпорядження або рішення). У документі про затвердження наводяться основні дані і техніко-економічні показники.

Погодження, експертиза і затвердження ПД

"ЕП", "ТЕО", "ТЕР", "П", "РП" погоджуються з місцевими органами містобудування і архітектури відповідно до місцевих правил забудови щодо архітектурно-планувальних рішень, розміщення, раціонального використання наміченої для відводу території, відповідності передбачених рішень вимогам архітектурно-планувального завдання, містобудівної документації.

На затверджувальній стадії погоджується напрям мереж інженерних комунікацій. Затвердженню підлягає тільки та стадія, що визначена в АПЗ.

За наявності особливих умов розташування об’єкта (історичні зони міст, зсувонебзпечні території та ін.) необхідно за вказівкою органів містобудування і архітектури (в АПЗ) погодити проектну документацію з відповідними організаціями. В разі виникненні суперечливих питань остаточне рішення приймає Держбуд України.

Робоча документація, виконана відповідно до затвердженої стадії, погодженню не підлягає, крім інженерних мереж, які погоджуються з місцевими експлуаційними службами, ресурсопостачальними організаціями, якщо така вимога міститься у виданих ними технічних умовах.

"ЕП", "ТЕР", "П", "РП" до їх затвердження підлягають обов’язковій комплексній державній експертизі відповідно до чинного законодавства незалежно від джерел фінансування будівництва.

Комплексна державна експертиза проводиться службами Укрінвестекспертизи (порядок і умови її проведення регулюються Постановою КМУ № 483 від 11.04.2002 р.) як відповідальним виконавцем із залученням представників органів державного нагляду з питань санітарно-епідеміологічного благополуччя населення, екології, пожежній безпеці, охороні праці і енергозбереження. По об’єктах, що можуть мати ядерну і радіаційну загрозу, крім зазначених видів експертизи, проводиться державна експертиза ядерної і радіаційної безпеки.

Окремі проекти будівництва залежно від їх змісту і обсягу відповідно до чинного законодавства можуть не підлягати комплексній державній експертизі. Перелік об’єктів, затвердження проектів яких не вимагає висновку комплексної державної експертизи, визначається Держбудом України.

Організації (служби, підрозділи), що виконували державну експертизу і надавали рекомендації, відповідають за експертні висновки, на підставі яких Замовник приймає рішення про затвердження проектної документації.

Відповідно до зауважень комплексної державної експертизи, пов’язаних з порушеннями законодавства і нормативних вимог, Замовник і проектна організація зобов’язані внести зміни і доповнення у проектну документацію.

Вартість і строки проходження проектної експертизи на прикладі будівлі складського приміщення загальною площею близько 1300 кв. м (два поверхи)


Стадія Вартість (тис.грн) Строк (днів)
1. АПЗ 2 45
2. ТУ 5-6 60
3. Містобудівне обґрунтування 4-5 30
4. Розробка проекту 100-150 30-45
5. Робоча документація 15-18 90
6. Міськрада 3 7-45
7. Держекспертиза 0,6% від вартості будівництва 45-120
Инженерное проектирование
08600, Київська обл.
м. Васильків
вул. 1-го Травня, 2
49000,
м. Дніпропетровськ
вул. Журналістів 7, офіс 403
м. Дніпропетровськ - (098)649-10-91
igor.zan@ukr.net
м. Васильків - (044)362-60-30
pcb-proekt@ukr.net
Ід. код №35901795
МФО 380805
р/р 26001125205
в ВАТ "Райфайзен банк Аваль"
Є платниокм ПДВ на загальних підставах.
© ПП «ПЦБ-ПРОЕКТ». Всі права захищено. Зроблено в студії .