м. Дніпропетровськ - (098)649-10-91
м. Васильків - (044)362-60-30
(067)245-79-79
(050)245-79-79
Виїзд нашого фахівця в будь-який
регіон України.
 
Архитектурное проектирование

Стадії проектування

До складу проектної документації можуть входити такі стадії розробки:
I. Ескізний проект "ЕП";
II. Техніко-економічне обґрунтування "ТЕО", техніко-економічний розрахунок "ТЕР";
III. Проект "П";
IV. Робочий проект (РП);
V. Робоча документація (Р).

Все це разом називається стадіями проектування. Залежно від категорії складності об’єкта проектування може здійснюватися в одну, дві або три стадії. Визначення складності об’єкта стосується компетенції Замовника і проектувальника.

Замовник може доручити проектувальникам виконання передпроектних робіт з розміщення об’єкта на будь-якій території без спеціальних дозволів і погоджень (за винятком зон з особливим охоронним режимом). Такі передпроектні роботи не можуть бути стадією проектування і підлягають тільки розгляду і схваленню Замовником та органами містобудування і архітектури. Склад, обсяг і вартість цих робіт визначаються відповідним договором (контрактом).

I. Стадія: Передпроектна пропозиція

У стадію предпроект входять Ескізний Проект, що дозволяє більш детально проробити всі параметри об’єкта до прийняття остаточних рішень з усіх розділів проектування, і Дизайн-Проект, що представляє комплекс робіт з розробки інтер’єру та екстер’єру проектованого об’єкта відповідно до функціонального призначення і обраного стильового напряму.

Ескізний проект (ЕП)

"ЕП" розробляється для принципового визначення вимог до містобудівних, архітектурних, художніх, екологічних і функціональних рішень об’єкта, підтвердження можливості створення об’єкта цивільного призначення.

У складі "ЕП" для обґрунтування ухвалених рішень щодо завдання Замовника можуть додатково виконуватися інженерно-технічні розробки, схеми інженерного забезпечення об’єкта, розрахунки кошторисної вартості і обґрунтування ефективності інвестицій, у випадку проектування об’єкта у кварталі існуючої забудови - містобудівне обґрунтування розміщення об’єкта.

"ЕП" розробляється на підставі завдання на проектування і вихідних даних.

При розробці "ЕП" і визначенні його складу варто керуватися "Положенням про ескізний архітектурний проект", затвердженим наказом Держбуду України від 23.10.91 № 51-839/1. "ЕП" після узгодження органами містобудування і архітектури, схвалення при тристадійному проектуванні або затвердження при двостадійному проектуванні інвестором є підставою для розробки наступної стадії.

II. Техніко-економічне обґрунтування (ТЕО) і техніко-економічний розрахунок (ТЕР)

ТЕО розробляється для об’єктів виробничого призначення, що вимагають детального обґрунтування відповідних рішень та визначення варіантів і доцільності будівництва об’єкта.

ТЕР застосовується для технічно нескладних об’єктів виробничого призначення.

ТЕО і ТЕР розробляються на підставі завдання на проектування і вихідних даних.

III. Стадія: Проект (Частина робочого проекту, що затверджується)

Проект - основна стадія проектування об’єктів будівництва і реконструкції, що затверджується. Розробляється відповідно до державних норм, правил і стандартів. Засвідчується відповідним записом відповідальної особи за проект (головного інженера проекту, головного архітектора проекту, який керує проектом).

Проект розробляється для визначення містобудівних, архітектурних, художніх, екологічних, технічних, технологічних, інженерних рішень об’єкта, кошторисної вартості будівництва і техніко-економічних показників на підставі завдання на проектування, вихідних даних і схваленої при тристадійному проектуванні попередньої стадії.

Проект після погодження і затвердження є підставою для розробки наступної стадії проектування. Склад і зміст розділів "П" можуть уточнюватися і доповнюватися Замовником у завданні на проектування залежно від призначення і складності проектованих об’єктів.

Склад:

  • Концептуальне рішення;
  • Пояснювальна записка;
  • Розрахункове обґрунтування.

IV. Робочий проект (РП)

"РП" розробляється для визначення конкретних містобудівних, архітектурних, художніх, екологічних, технічних, технологічних, інженерних рішень об’єкта, кошторисної вартості будівництва, техніко-економічних показників і виконання будівельно-монтажних робіт (робочі креслення). "РП" застосовується для технічно нескладних об’єктів, а також об’єктів з використанням проектів масового застосування (типових проектів).

"РП" є узагальнюючою стадією проектування і складається з двох частин - погоджувальної і робочого креслення. Погоджувальна частина підлягає погодженню, експертизі та затвердженню, а робочі креслення розробляються для будівництва об’єкта. Затверджувальна частина складається з пояснювальної записки, виконаної у скороченому щодо проекту обсязі, залежно від виду будівництва і функціонального призначення об’єкта, кошторисної документації, розділу організації будівництва і креслень. До складу пояснювальної записки повинен входити розділ ОВНС (оцінки впливу на навколишнє середовище).

V. Стадія: Робоча документація (Р)

Стадія "Р" розробляється для виконання будівельно-монтажних робіт на підставі затвердженої попередньої стадії (іноді можливі винятки). До її складу входять робочі креслення. Обсяг і деталізація робочих креслень повинні бути доведені до мінімально необхідних обсягів.

Після затвердження "П", "ЕП", "ТЕР" за рішенням Замовника робочі креслення можуть розроблятися підрядником чи іншим проектувальником, що одержав у встановленому порядку право на відповідний вид діяльності, із залученням авторів або за їх письмовою згодою на виконання робочих креслень іншими виконавцями з дотриманням авторських рішень затвердженого "П", "ЕП", "ТЕР" і дотриманням авторських прав.

Для окремих особливо складних об’єктів проектувальник під час виконання робочої документації може здійснювати додаткові розробки, що не передбачені нормативними документами і уточнюють матеріали проекту. Необхідність зазначених розробок визначається Замовником. Для об’єктів виробничого призначення до складу вихідних даних повинні входити також відомості про потребу в енергоресурсах, обслуговуючих площадках та охороні обладнання.

Склад:

  • Робочі креслення;
  • Специфікації обладнання, виробів і матеріалів;
  • Кошторисна документація;

Компанія "ПЦБ-ПРОЕКТ" гарантує повний захист і проведення експертизи виготовленої проектної документації по проектованих об’єктах у всіх державних інстанціях, що проводять експертизу проекту.

Виготовлення, склад проектної документації, оформлення креслень регулюється відповідно до:

ГОСТ 21.101-97 "Система проектної документації для будівництва. Основні вимоги до проектної та робочої документації"

ДБН А.2.2-3-2004 "Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації"

ДБН А.3.1-2-93 "Порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт"

ДБН А.3.1-5-96 "Організація будівельного виробництва"

ДБН А.3.1-3-94 "Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів. Основні положення"

Вперед до розділу > Склад документації по робочому проекту
Инженерное проектирование
08600, Київська обл.
м. Васильків
вул. 1-го Травня, 2
49000,
м. Дніпропетровськ
вул. Журналістів 7, офіс 403
м. Дніпропетровськ - (098)649-10-91
igor.zan@ukr.net
м. Васильків - (044)362-60-30
pcb-proekt@ukr.net
Ід. код №35901795
МФО 380805
р/р 26001125205
в ВАТ "Райфайзен банк Аваль"
Є платниокм ПДВ на загальних підставах.
© ПП «ПЦБ-ПРОЕКТ». Всі права захищено. Зроблено в студії .